Saturday, February 28, 2009

Penggunaan istilah Allah: “tauhid yang berbeza...”


Tindakan mengizinkan penggunaan perkataan Allah adalah satu kesilapan.

Ini kerana pengertian Allah itu adalah berdasarkan kepada tauhid yang berbeza antara Islam dan Kristian dan ini boleh mencetuskan golongan Islam yang ekstrem.

Ini diperjelaskan oleh Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Datuk Mohd. Nakhaie Ahmad hari ini.

Nakhaie berkata tindakan Kementerian Dalam Negeri (KDN) mewartakan kebenaran itu juga dilihat tidak menyokong usaha memelihara Islam sebagai agama rasmi negara ini.